..
Serveis · Productes · Novetats · Companyies · Contacte Inici
 

VIDA:

Les assegurances de vida tenen dues vessants amb objectius diferents:
Cobrir el risc de mort de l’assegurat: de manera que s’entregarà l’import del capital assegurat al beneficiari en cas de defunció. Hi ha la possibilitat de contractar el doble de capital per mort per accident i el triple capital per mort per accident de circulació.
Cobrir el fet que l’assegurat arribi en vida a una data predeterminada: de manera que se li lliurarà l’import del capital al propi assegurat en cas de supervivència, o bé una renda vitalicia o temporal. Com que es tracta d’un producte d’estalvi, ens permet de demanar un rescat, un avançament, o fins i tot es pot optar per deixar de pagar primes una vegada hagin passat els dos primers anys, amb la corresponent reducció del capital assegurat.
Hi ha moltes modalitats d’assegurança de vida i tal com passa en altres rams, el millor és estudiar cada cas en particular per veure quina és la més aconsellable.
Alguns dels motius més freqüents de per què es contracta són:

  • Per protegir econòmicament la nostra família en cas de que nosaltres faltem.
  • Per pagar els estudis dels nostres fills, per fer-se càrrec de despeses mèdiques o fins i tot per pagar l’enterrament.
  • Per poder liquidar un deute hipotecàri o crèdit.
  • Per poder cobrar en cas d’una invalidesa o d’una malaltia greu.

Les assegurances de vida tenen avantatges fiscals i és per aquest motiu que tant particulars com empreses opten per contractar-lo. Així doncs es pot contractar de forma individual o de forma col.lectiva, posant com a prenedor de l’assegurança l’empresa i els treballadors com assegurats.