..
Serveis · Productes · Novetats · Companyies · Contacte Inici
 

LLAR: L’assegurança de la llar és una de les pòlisses que tots necessitem, encara que no tots de la mateixa manera:


-Si som propietaris: Cal que assegurem el continent, el contingut i la responsabilitat civil. A més de les garanties bàsiques, dins de la pòlissa de la llar hi ha tot un seguit de cobertures opcionals molt interessants com poden ser els danys als aparells elèctrics o l’assistència informàtica, entre d’altres.


-Si tenim una hipoteca: Moltes vegades en signar un préstec hipotecari, sense saber-ho contractem també una assegurança de la llar amb la mateixa entitat bancària. És raonable que el banc o caixa ens exigeixi assegurar contra l’incendi el continent de l’habitatge, però és molt convenient que abans de fer-ho comparem el preu i les cobertures de l’assegurança amb les que ens ofereix el mercat, ja que sovint hi ha importants diferències.


-Si som llogaters: Probablement dins de l’habitatge que hem llogat hi ha mobles, electrodomèstics o d’altres pertinences que són de la nostra propietat. És molt important de tenir-los coberts en cas d’incendi, de robatori, d’inundació…De la mateixa que cal cobrir els nostres drets com a llogaters amb una assegurança de protecció jurídica.


Si lloguem la nostra vivenda a tercers: A més de tenir assegurada la vivenda d’incendi, de danys per aigua o de responsabilitat civil com a propietaris, és molt important de cobrir l’ impagament del lloguer fins i tot els actes vandàlics i el robatori del continent, tot això complementat amb una bona protecció jurídica que ens garanteixi les despeses del desnonament.