..
Serveis · Productes · Novetats · Companyies · Contacte Inici
 

 

Les assegurances col·lectives permeten d’assegurar de forma individual un col·lectiu de persones amb similars necessitats de cobertura. La majoria de rams personals són els que ofereixen la possibilitat d’assegurar un grup de persones, de manera que podem trobar assegurances col·lectives de salut, d’accidents, de vida, pensions, assistència en viatge..., és una molt bona opció per a les empreses perquè tenen molts avantatges:

  • Són més econòmiques que les pòlisses individuals.
  • En salut, té importants beneficis fiscals, tant per a l’empresa com per al treballador, ja que per a l’empresa les quotes pagades per les assegurances mèdiques són considerades despesa de personal; i per als treballadors no es consideraran retribució en espècies (límit de 500€ anuals per persona) i reduirà la seva base imposable en la declaració de renda.
  • Habitualment no requereixen de revisions mèdiques.
  • En salut permeten d’assegurar dins del col·lectiu persones de més de 65 anys.
  • El venciment de totes les assegurances s’agrupen en un mateix dia.
  • Són pòlisses obertes en les que es poden anar afegint més assegurats amb les mateixes condicions.