..
Serveis · Productes · Novetats · Companyies · Contacte Inici
 

RESPONSABILITAT CIVIL:

La responsabilitat civil és la obligació legal que té una persona, física o jurídica,  de reparar les pèrdues o els danys que ha causat a terceres persones. Així doncs, aquesta assegurança es contracta per protegir el nostre patrimoni davant les conseqüències econòmiques de la nostra responsabilitat civil, que ens pugui ser exigida per actes propis o bé de les persones que depenen de nosaltres.