..
Serveis · Productes · Novetats · Companyies · Contacte Inici

 

AVÍS LEGAL

 

Noemí Sabatés Raduà. C/Sant Quirze, 18 08230 Matadepera. Telèfon 627929957 noemi@noemisabates.com Inscrita al  Registre administratiu DGPFA del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat amb el número AVF00030GC. Pot  contactar amb el citat organisme  per a qualsevol comprovació a la següent adreça: Passeig de Gràcia, 19, 7ª plta. 08007 Barcelona Tel: 93-316.20.00  Fax: 93-552.81.99 Concertada Pòlissa de Responsabilitat Civil segons art. 27.1 e) i capacitat financera art. 27.1 f) Llei 26/2006 de 17 juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades (Mussap, Fiatc, Arag, Allianz, Axa). No ostentem participacions directa o indirectament en el capital social d’entitats asseguradores, tampoc cap entitat aseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació en el nostre capital social. En la nostra labor de mediació no estem obligats contrractualment a desenvolupar la nostra activitat exclusivament amb una aseguradora i no facilitem assessorament conformement a l’obligació de dur a terme una anàlisi objectiva.
De conformitat amb l’establert en l’Ordre ECO 734/2004, de 11 de març (BOE 24 de marzo de 2004), l’informem que si desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció com a mediadors, pot dirigir-se al Departament d’atenció al client de les asseguradores:
MUSSAP Via Laietana, 20 08003 Barcelona Tel.902533330
servicioatencioncliente@mussap.net
FIATC (SCAC) Av.Diagonal, 648 08017 Barcelona Tel.932802216 scac@fiatc.es
ARAG c/Roger de Flor, 16 08018Barcelona  Tel.902367185  Fax.933001866 dac@arag.es
ALLIANZ Ap. Correus núm. 38 08080 Barcelona Fax.932288553 dac@allianz.es
AXA Monseñor Palmer, 1 07014 Palma de Mallorca (Illes Balears) Tel.902404084 www.axa.es/webclientes
Aquest departament disposarà d’un termini de dos mesos per a resoldre-la. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament del citat Departament adaptat a la legalitat vigent.
La mediació de les seves pòlisses es realitzarà prenent com a base les seves informacions i dades sobre el risc i les cobertures que finalment resultin del seu interès. Li recordem l’importància de que revisi en el seu moment les dades del risc, cobertures i declaracions que contingui el condicionat particular de la pòlissa, i que si observa qualsevol error o divergència respecte als termes acordats i/o la seva petició, ens ho faci saber immediatament. Existeix un termini de trenta dies des de l’entrega de la pòlissa per a sol.licitar la seva esmena, transcorregut el qual s’estarà al contingut de la pòlissa en tots aquests aspectes. Aquest agent vinculat és l’encarregat del tractament de dades personals per compte de les asseguradores Mussap, Fiatc, Allianz, Arag i Axa, responsables d’aquests tractaments