..
Serveis · Productes · Novetats · Companyies · Contacte Inici
 

ACCIDENTS:

Un accident és una lesió corporal derivada d’una causa violenta, externa, inesperada i aliena a la intenció de l’assegurat, que produeix una invalidesa temporal o permanent, o fins i tot la mort.
Al mercat podem trobar diferents tipus de pòlisses d’accidents, les quals tenen en comú el fet de cobrir les despeses que provoca l’accident. Aquestes poden ser per a la pràctica de l’esport, per a escoles, per accidents laborals, etc.
Podem contractar una pòlissa d’accidents a nivell individual o a nivell col.lectiu.

INDIVIDUALS

La seva cobertura principal és un capital en cas de mort accidental, però opcionalment també es pot incloure un capital per invalidesa permanent o fins i tot per invalidesa temporal, cobrant un subsidi diari en cas d’estar de baixa. Tot això juntament amb les despeses sanitàries de l’assegurat. Aquesta assegurança l’acostumen a contractar persones que estan exposades al risc de patir un accident, bé sigui professionalment com en el temps de lleure (esportistes, viatgers, etc.)


COL.lLECTIUS

Dins de les pòlisses d’accident col.lectives hi trobem aquelles anomenades “de conveni”, que són obligatòries per a la majoria d’empreses. Aquestes pòlisses es contracten amb les garanties que marca el conveni de l’empresa per cobrir els danys per accident que pateixin els seus treballadors.
Hi ha altres col.lectius que també tenen l’obligació de cobrir els accidents dels seus membres, com poden ser les escoles, les federacions esportives, les empreses d’educació en el lleure, etc.
També pot donar-se el cas que s’organitzi alguna activitat cultural o esportiva i que es vulgui fer l’assegurança d’accidents per als participants.